Taksi sifariş etmək ücün mobil aplikasiyanı yükləyin

Taksi sifarişi

15%

Mobil aplikasiya ilə sifariş etdikdə gediş haqqının

sizin bonus hesabınıza qayıdır

Tariflər və qiymətlər

Standard

Minimal sifariş məbləği (3 km-ə qədər) — 2,6 azn
3 km to 6 km — 0.4 azn
6 km to 15 km — 0.45 azn
15 km to 50 km — 0.45 azn
50 km to 100 000 km — 0.3 azn
Avtomobil çatdırıldıqda müştərini gözləmə (ilk 10 dəqiqə pulsuz) hər dəqiqəyə görə — 0.05 azn
Sifarişdən imtina — 2 azn

Əlavə xidmətlər: azn
Uşaq oturacağı 4
Sürücünün köməyi 3
Lövhəciklə qarşılama 1
Universal kuzov 3
Heyvanların daşınması 3

Komfort

Minimal sifariş məbləği (3 km-ə qədər) — 3.6 azn
3 km to 6 km — 0.6 azn
6 km to 15 km — 0.55 azn
15 km to 50 km — 0.55 azn
50 km to 100 000 km — 0.33 azn
Avtomobil çatdırıldıqda müştərini gözləmə (ilk 10 dəqiqə pulsuz) hər dəqiqəyə görə — 0.05 azn
Sifarişdən imtina — 2 azn

Əlavə xidmətlər: azn
Uşaq oturacağı 4
Sürücünün köməyi 3
Lövhəciklə qarşılama 1
Universal kuzov 3
Heyvanların daşınması 3

Biznes

Minimal sifariş məbləği (3 km-ə qədər) — 4 azn
3 km to 6 km — 0.8 azn
6 km to 15 km — 0.7 azn
15 km to 50 km — 0.6 azn
50 km to 100 000 km — 0.3 azn
Avtomobil çatdırıldıqda müştərini gözləmə (ilk 10 dəqiqə pulsuz) hər dəqiqəyə görə — 0.1 azn
Sifarişdən imtina — 2 azn

Əlavə xidmətlər: azn
Uşaq oturacağı 4
Sürücünün köməyi 3
Lövhəciklə qarşılama 1
Universal kuzov 3
Heyvanların daşınması 3

Miniven

Minimal sifariş məbləği (3 km-ə qədər) — 10 azn
3 km to 6 km — 0.8 azn
6 km to 15 km — 0.7 azn
15 km to 50 km — 0.5 azn
50 km to 100 000 km — 0.4 azn
Avtomobil çatdırıldıqda müştərini gözləmə (ilk 10 dəqiqə pulsuz) hər dəqiqəyə görə — 0.05 azn
Sifarişdən imtina — 2 azn

Əlavə xidmətlər: azn
Uşaq oturacağı 4
Sürücünün köməyi 3
Lövhəciklə qarşılama 1
Universal kuzov 3
Heyvanların daşınması 3

Minibus (7+1)

Minimal sifariş məbləği (3 km-ə qədər) — 13 azn
3 km to 6 km — 0.9 azn
6 km to 15 km — 0.8 azn
15 km to 50 km — 0.7 azn
50 km to 100 000 km — 0.7 azn
Avtomobil çatdırıldıqda müştərini gözləmə (ilk 10 dəqiqə pulsuz) hər dəqiqəyə görə — 0.1 azn
Sifarişdən imtina — 10 azn

Əlavə xidmətlər: azn
Uşaq oturacağı 4
Sürücünün köməyi 3
Lövhəciklə qarşılama 1
Universal kuzov 3
Heyvanların daşınması 3